Historia

Jönköpings Bud och Express AB, bildades våren 2015 då en utav bolagets grundare lämnat ett annat transportbolag i Jönköping för att efter ca 13 år inom branschen stå på sina egna ben med det kontaktnät som då byggts upp genom åren så fanns det en central del för att kunna bygga upp en verksamhet som baserades på 3 st grundpelare som skulle genomsyra hela verksamheten. Under sommaren 2015 anslöt sig också ytterligare en delägare som köpte in sig i bolaget. Tillsammans har vi över 30 års erfarenhet inom transport, och det använder vi för att skapa den värdegrund som baseras sig på att kunden ska vara nöjd från att tagit första kontakt med oss fram till avslutad transport. Detta följs upp genom en viss kvalitetssäkring som innebär att du som kund kan bli uppringd utav oss för att kontrollera att du är nöjd med vårt bemötande, transport etc.

Hos oss ska ni som kund kunna känna en säkerhet och privilegium att få ta del av en service som präglas inte bara av förmånliga priser utan också av att vi vill gå ett steg längre än de flesta transportbolag när det gäller uppföljning, kvalitet och glädjen för antagna uppdrag.

Vi prioriterar också våra värdegrunder med 3 olika steg som ska genomsyra hela vår verksamhet utåt med följande punkter.

  1. Glädje I grund och botten så ska glädjen driva oss till att bli bättre på allt.
  2. Entusiasm Entusiasm i alla delar av företaget för våra antagna uppdrag.
  3. Kommunikation Alla delar i verksamheten ska baseras på en kommunikativ förmåga.

Vi levererar allt ifrån paketgods upp till 18 pallar med våra fordon.

Vi är fullt försäkrade och innehar ansvarsförsäkring på samtliga kollin som ni som kund väljer att leverera med oss. Samtliga chaufförer är fullt försäkrade och ska alltid säkra upp ert gods enligt svensk lag som gäller lastsäkring av gods.

Jönköpings Bud och Express AB har idag samarbetspartners ända ifrån Skåne till Stockholm och har idag 4 fasta linjer som innebär daglig distribution i Jönköping och Östbo/Västbo-området och vi vill idag växa med små medel men försiktigt till er förmån som kund.

Vi åtar oss alla uppdrag – stora som små.

Tfn: 036 – 440 99 90

bud@jkpgbudochexpress.se

Er lokala budleverantör