Policys

Miljöpolicy avsedd Jönköpings Bud och Express AB

För att minska miljöpåverkan verkar vi på Jönköpings Bud och Express AB för att:

Följa miljölagar och andra miljökrav som ställs.

Använda oss av verkstäder och anläggningar för service som uppfyller
myndigheternas krav på miljöriktighet.

Arbeta för ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar såsom uppgraderingar av fordon efter gällande krav.

Utbilda och informera anställda och kunder om företagets miljöarbete.

Säkerhetspolicy avsedd Jönköpings Bud och Express AB

Vi på Jönköpings Bud och Express AB verkar efter säkerhetspolicyn nedanför
genom att chaufför alltid ska:

Ta största hänsyn till medtrafikanter

Vi ska vara ett företag som ska betraktas som föredömen i trafiken genom att ALLTID använda bilbälte.

Föraren ska ALLTID genomgå säkerhetskontroll av beställt fordon innan transport ska påbörjas.

Fordonskontroll framgår i fordonets fordonspärm. Samtliga anställda är underättade och medvetna om att denna finns.

Föraren ska ALLTID genomgå checklista för vad som krävs för beställd transport (ADR, ADR-väska, behörighetskontroll, fraktsedel, UN-nr stämmer etc)

Föraren ska ALLTID säkerhetsställa att godset är fast förankrat i lastutrymmet genom att kontrollera spännband, stöttor etc.

Föraren ska ALLTID innan påbörjad anställning genomgå test av behörighet av bakgavellift, körkort, och truckbehörighet.

Trafikpolicy avsedd Jönköpings Bud och Express AB

Vi på Jönköpings Bud och Express AB verkar ständigt för en hög säkerhet i trafiken genom att:

Ta största hänsyn till medtrafikanter på vägarna, personal vid lossningar och lastningar.

Föraren alltid ska hålla avstånd till medtrafikanter och inte överskrida gällande hastighetsbestämmelser som gäller.

Transporter planeras på så sätt att föraren inte utsätts för onödig stress både av våra kunder och av oss.

Vi ska betraktas som föredömen i trafiken genom att alltid använda bilbälte.

Lagar och trafikregler ska efterlevas avseende såväl kör- som vilotider.

Hålla fordonen rena och i trafiksäkert skick. Upptäcks brister ska detta alltid meddelas till ledningen för omedelbar reperation.

Det finns alltid en fordonspärm i varje fordon där all info samlas. 

Er lokala budleverantör